> Homepage > Trainingen > Eerder georganiseerd > Cursus Antipsychotica voor apothekers


Cursus

Antipsychotica

voor apothekers

Afgerond

Omschrijving cursusinhoud

In deze nascholing wordt aandacht besteed aan de toepassing van antipsychotica in de eerste lijn. Antipsychotica zijn complexe geneesmiddelen met een ingewikkeld indicatiegebied. In deze nascholing wordt de farmacologie van eerste-, tweede- en derde generatieantipsychotica besproken en de klinische consequenties hiervan. Specifiek is er aandacht voor een aantal veel voorkomende bijwerkingen zoals EPS en metabool syndroom. Er wordt ruim aandacht besteed aan alle aspecten omtrent de toepassing van antipsychotica: het op- en afbouwen, switchen, argumenteren en de beïnvloeding van de verschillende dopaminesystemen. De apotheker kan als geneesmiddeldeskundige hierbij grote meerwaarde hebben.


Spreker: Chiel Ebbelaar

Apotheker, klinisch onderzoeker, arts in opleiding

Afdeling Farmaco-epidemiologie & Klinische Farmacologie, Universiteit Utrecht


Doelgroep
De ochtend is bestemd voor apothekers en overige belangstellenden zoals huisartsen.
Voor openbare apothekers is accreditatie en StiPCO a 3 punten aangevraagd.


Programma
Begintoets

Inventariseren praktijkcasuïstiek

Pathofysiologie en farmacologie antipsychotica

Pauze

Bijwerkingenmanagement en switchen

Vanaf 17:45uur staat er een eenvoudige maaltijd klaar, start cursus om 18:30 uur tot 21:45 uur voor Groningen en Zwolle

Vanaf 9:00uur staat de koffie/thee klaar, 9:15uur start de cursus tot 12:30 uur, daarna eenvoudige lunch voor deelnemers Hengelo


Data 2019
Donderdag 21 maart – Groningen Avond (inschrijving gesloten)

Dinsdag 26 maart – Zwolle Avond (inschrijving gesloten)
Donderdag 11 april - Hengelo Ochtend

Kosten per deelnemer: 169 euro (excl. BTW)

Aanmelden

Graag via bovenstaande button

Meer informatie of vragen?
Bel of mail dan even naar Monique Bomers, telefoon 06-10 90 70 35

We hopen u te ontmoeten op de training.


INCOMPANY

Zorgen dat kennis en vaardigheden op peil blijven

Eenvoudig, doelgericht en voordelig: met hele team op cursus in de eigen apotheek of op een externe locatie.

Wilt u in de apotheek extra aandacht besteden aan een thema, een bepaalde groep cliënten of aan een speciaal project? Dat kan natuurlijk via de klassikale thema-avonden. Maar om een cursus of thema-avond echt helemaal te laten aansluiten op uw apotheek, organiseert MB advies & organisatie ook incompany cursussen en thema-avonden. Gewoon bij u in de apotheek. Of op een externe locatie met uw hele team, als dat beter past. En op een datum en tijdstip dat het jullie uitkomt. In principe zijn alle cursussen en thema-avonden van MB advies & organisatie geschikt om incompany te organiseren.


Meer informatie?

Neem contact op met MB advies & organisatie.

Contact

MB ADVIES EN ORGANISATIE

Opgericht in april 2017


Monique Bomers

Torendijk 8

7495 PX AMBT DELDEN

info@mbadviesenorganisatie.nl

Download: Privacyregelement

Privacyregelement

Download: Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden