> Homepage > Trainingen > Intervisie met als middel medicatiereview


Intervisie

met als middel

medicatiereview

Hier aanmelden (e-mail)

Wat?

Leren reflecteren op eigen handelen tijdens medicatiereviews, met als doel:

• Medicatiereviews efficiënt en toch patiëntgericht te voeren

• Deskundigheid te bevorderen

• Persoonlijke groei te stimuleren

• Motivational Interviewing te gebruiken in reviews


Hoe?

• In een intervisiesetting van 5 bijeenkomsten leren apothekers wat hun valkuilen zijn bij medicatiereviews door te reflecteren op eigen handelen.

• Kennen: De Balint intervisiemethode en het proces.

• Kennen: de belangrijkste technieken van “Motivational Interviewing”.

• Kunnen: intervisie voeren, verslagleggen.

• Kunnen: de verschillende MI- communicatietechnieken toepassen in medicatiereviews, in ondersteunen patiënt.

• Kunnen: gesprekken analyseren en adviseren aan arts, specialist en patiënt.

• Kunnen: door middel van intercollegiale feedback het klinisch farmaceutisch denken en handelen bevorderen


Opzet

• Per bijeenkomst wordt een/ twee video’s van een deelnemer in een reviewgesprek getoond.

• De deelnemer vertelt waar hij moeite mee had, welk probleem hij wil uitdiepen in de groep.

• Intervisieronde wordt gestart.

• Tips en adviezen worden uitgewisseld.

• Video wordt nader bekeken op communicatietechnieken.

• Video en casus wordt door collegae getoetst op inhoud en advies aan de huisarts, specialist en /of cliënt.

• Bijeenkomst eindigt met verslaglegging en afspraken.

Belangrijke informatie
De training is geaccrediteerd voor 5 dagen van 10:00-16:00 uur met 10 Stipco punten en 25 KNMP punten. (15 punten voor scholing algemeen en 10 punten voor toetsing en intervisie)

Kosten 295 euro per bijeenkomst excl. BTW.
We organiseren regionaal de bijeenkomsten in overleg met de deelnemers.

Meer informatie, vragen of aanmelden?

Bel of mail dan even naar Monique Bomers, telefoon 06-10 90 70 35, of stuur een e-mail naar info@mbadviesenorganisatie.nl

INCOMPANY

Zorgen dat kennis en vaardigheden op peil blijven

Eenvoudig, doelgericht en voordelig: met hele team op cursus in de eigen apotheek of op een externe locatie.

Wilt u in de apotheek extra aandacht besteden aan een thema, een bepaalde groep cliënten of aan een speciaal project? Dat kan natuurlijk via de klassikale thema-avonden. Maar om een cursus of thema-avond echt helemaal te laten aansluiten op uw apotheek, organiseert MB advies & organisatie ook incompany cursussen en thema-avonden. Gewoon bij u in de apotheek. Of op een externe locatie met uw hele team, als dat beter past. En op een datum en tijdstip dat het jullie uitkomt. In principe zijn alle cursussen en thema-avonden van MB advies & organisatie geschikt om incompany te organiseren.


Meer informatie?

Neem contact op met MB advies & organisatie.

Contact

MB ADVIES EN ORGANISATIE

Opgericht in april 2017


Monique Bomers

Torendijk 8

7495 PX AMBT DELDEN

info@mbadviesenorganisatie.nl

Download: Privacyregelement

Privacyregelement

Download: Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden