> Homepage > Trainingen > Thema-avond Opiaten en verslaving, is het middel erger dan de kwaal?


Cursus

‘Klaring: het effect van nier- en leverfunctie op geneesmiddelen’

Omschrijving cursusinhoud
Het leeuwendeel van alle geneesmiddelen wordt geklaard via de nier en/of de lever. Bij nier- en/of leverfunctiestoornissen kan het daarom relevant zijn om de dosering van geneesmiddelen aan te passen. Hoe de nier en lever van de patiënt functioneren kan met behulp van relatief eenvoudige laboratoriumwaarden worden ingeschat. Echter, de afkapwaarden in de richtlijnen van de KNMP zeggen niet altijd alles over het functioneren van deze organen en zijn derhalve niet voldoende als basis voor het bepalen van adequate doseringen van bepaalde geneesmiddelen. Het interpreteren van laboratoriumwaarden is een stuk complexer dan alleen kijken naar de cijfers. Hoewel over de nierfunctie in de praktijk al meer bekend is dan over de leverfunctie, geldt voor beide dat enkel op basis van de cijfers, regelmatig relevante stoornissen over het hoofd worden gezien. Juist het klinisch redeneren over deze waarden kan helpen om de juiste beslissingen te nemen over hoe om te gaan met het doseren van geneesmiddelen in combinatie met nier- en/of leverfunctiestoornissen.

Deze cursus biedt handvatten bij het interpreteren van laboratoriumwaarden van nier- of leverfunctie. Er komen verschillende dilemma’s aan de orde over het aanpassen van (doseringsregimes van) geneesmiddelen bij nier- en/of leverfunctiestoornissen. Dit doen we interactief aan de hand van praktisch toepasbare eerstelijns casuïstiek.

Doelgroep
De cursus is bedoeld voor apothekers en overige belangstellenden, zoals huisartsen.

Spreker
Melvin Lafeber - internist-vasculair geneeskundige/klinisch farmacoloog in het Erasmus Medisch Centrum - heeft ruim tien jaar ervaring als docent postacademisch onderwijs voor apothekers. Zijn interactieve manier van lesgeven wordt zeer gewaardeerd.


Programma
Vanaf 09.00 uur: koffie/thee
09.15 uur: start cursus
12.30 uur: einde cursus

Vanaf 12.30 uur: lunch

Accreditatie
Voor openbaar apothekers is accreditatie aangevraagd voor 3 punten (incl. StiPCO).


Data 2020
Dinsdag 25 feb - Hengelo (inschrijving gesloten)

Donderdag 12 maart - Groningen (inschrijving gesloten)

Donderdag 16 april - Zwolle (inschrijving gesloten)


Kosten
Kosten per deelnemer: € 189,- (excl. BTW)

Aanmelden
Aanmelding kan via www.mbadviesenorganisatie.nl

Meer informatie of vragen?
Bel of mail dan even naar Monique Bomers, telefoon 06-10 90 70 35

INCOMPANY

Zorgen dat kennis en vaardigheden op peil blijven

Eenvoudig, doelgericht en voordelig: met hele team op cursus in de eigen apotheek of op een externe locatie.

Wilt u in de apotheek extra aandacht besteden aan een thema, een bepaalde groep cliënten of aan een speciaal project? Dat kan natuurlijk via de klassikale thema-avonden. Maar om een cursus of thema-avond echt helemaal te laten aansluiten op uw apotheek, organiseert MB advies & organisatie ook incompany cursussen en thema-avonden. Gewoon bij u in de apotheek. Of op een externe locatie met uw hele team, als dat beter past. En op een datum en tijdstip dat het jullie uitkomt. In principe zijn alle cursussen en thema-avonden van MB advies & organisatie geschikt om incompany te organiseren.


Meer informatie?

Neem contact op met MB advies & organisatie.

Contact

MB ADVIES EN ORGANISATIE

Opgericht in april 2017


Monique Bomers

Torendijk 8

7495 PX AMBT DELDEN

info@mbadviesenorganisatie.nl

Download: Privacyregelement

Privacyregelement

Download: Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden